Home
Search results “Pcb exchange nx”
Eliminating ECAD-MCAD Domain Bariers with Siemens NX
 
03:50
Xpedition, along with Siemens® Teamcenter and NX, break down the barriers between the ECAD and MCAD design domains through seamless data management and tools integration. Tight integration ensures that engineers and designers in both disciplines can collaborate on product development throughout the entire design flow. The consistent, iterative communication helps teams avoid and eliminate costly re-spins of printed circuit board designs and mechanical enclosures. Learn more at https://www.mentor.com/pcb/?cmpid=9048.
Views: 1503 Mentor Graphics PCB
Siemens NX PCB Xchange
 
01:31
The PCB.xchange ECAD/MCAD design interface provides associative bidirectional data exchange of flexible printed circuits or rigid printed circuit board (PCB) layout between all ECAD software and the NX™ digital product development applications. It is used to directly generate NX 3D assembly models of the flexible printed circuits or rigid PC boards and components. PCB.xchange is an invaluable tool for integrating the mechanical and electrical design processes.
Views: 5390 Applied CAx
6. NX pcbxchange overview
 
05:23
6. NX pcbxchange overview
Views: 4376 NXvideos
Quadcopter PCB - TdxCopter NX CAD Design
 
02:56
The hardware and PCB Design with Simens NX 9.0 CAD and Atlium Designer 14.2. Project Page link: http://www.challenge.toradex.com/projects/tdxcopter The following sensors are on the board: - XBee PRO 1.6km range - MPU9259 ( 3x Gyro, 3x Accel, 3x Compass, DMP ) - Barometer - 6 Status LEDS - 12 PWM Outputs for Motors and Servos - 6 PWM Inputs - SPI and I2C connection - GPS Sensor connector We are happy for every feedback. Tell us what you think! PS: Shown code and CAD files will be available on our website www.tdxcopter.com for free download.
Views: 3083 TdxCopter
PCB exchange
 
00:48
Views: 43 motorizedswingarm
Geomagic Design X Parametric Exchange NX
 
03:25
http://www.optimumarc.com -- Geomagic Design X Parametric Exchange with NX
Views: 146 OptimumARC Inc
Maya HTT - eCAD / mCAD Expertise
 
02:05
http://www.mayahtt.com/expertise/ecad-mechatronics ECAD & Mechatronics The process of exchanging data between ECAD systems driven by electrical engineers and MCAD systems driven by mechanical engineers or designers can prove challenging. For these systems to perform properly, an effective marriage of mechanical and electrical domains is required. MAYA’s strong experience in both disciplines, and their integration, helps ensure your projects go smoothly. MAYA also develops printed circuit board (PCB) data exchange and modelling products that provide associative and bi-directional data exchange between ECAD PCB layout software and Siemens PLM digital product development applications such as NX™. We offer a unique set of products and services to: Translate data exchange files to NX™ or NX™ I-deas 3D geometry (supported formats include IDF, IDX, GenCAD, and native Zuken PCB databases) Develop customized workflows for data exchange between ECAD and MCAD systems Boost your productivity through quick-start services to teach best practices Key benefits of a MAYA solution include: Enhanced design collaboration through information sharing between electrical and mechanical engineers Eliminate ECAD/MCAD or MCAD/ECAD engineering data communication errors by removing manual data transfers Shorten design time to improve overall efficiency Eliminate tedious work for mechanical designers by automatically creating and placing electrical and mechanical components in a 3D printed circuit board assembly Leverage and reuse existing 3D component models from a PLM database Enable fast downstream packaging and simulation studies, such as interference checking, board level thermal analyses, system-level cooling analyses, and drop test and vibration simulations
NX Tips & Triks: Import/Export DWG/DXF files
 
03:23
Denne videoen viser hvordan du på en enkel måte kan importere og eksportere DWG/DXF-filer (2D Exchange). Besøk vår hjemmeside: www.summit.no
Views: 61038 SummitSystemsAS
NX Motion Simulation Co Simulation with Simulink
 
01:02
CÂU LẠC BỘ NX chào tất cả các bạn. Các bạn đam mê, yêu thích thiết kế hãy đến đăng kí trở thành thành viên của CÂU LẠC BỘ NX. - Các bạn sẽ được CÂU LẠC BỘ NX hướng dẫn thành thạo phần mềm NX. - Thành viên của CÂU LẠC BỘ NX sẽ học tất cả modul: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo 2D) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (nắn hình) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (biến hình) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân tích tính toán mô phỏng) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary... 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) - Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01638448635 0911471423 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 55 CÂU LẠC BỘ NX
Maya HTT - eCAD / mCAD Expertise
 
02:05
http://www.mayahtt.com/expertise/ecad-mechatronics ECAD & Mechatronics The process of exchanging data between ECAD systems driven by electrical engineers and MCAD systems driven by mechanical engineers or designers can prove challenging. For these systems to perform properly, an effective marriage of mechanical and electrical domains is required. MAYA’s strong experience in both disciplines, and their integration, helps ensure your projects go smoothly. MAYA also develops printed circuit board (PCB) data exchange and modelling products that provide associative and bi-directional data exchange between ECAD PCB layout software and Siemens PLM digital product development applications such as NX™. We offer a unique set of products and services to: Translate data exchange files to NX™ or NX™ I-deas 3D geometry (supported formats include IDF, IDX, GenCAD, and native Zuken PCB databases) Develop customized workflows for data exchange between ECAD and MCAD systems Boost your productivity through quick-start services to teach best practices Key benefits of a MAYA solution include: Enhanced design collaboration through information sharing between electrical and mechanical engineers Eliminate ECAD/MCAD or MCAD/ECAD engineering data communication errors by removing manual data transfers Shorten design time to improve overall efficiency Eliminate tedious work for mechanical designers by automatically creating and placing electrical and mechanical components in a 3D printed circuit board assembly Leverage and reuse existing 3D component models from a PLM database Enable fast downstream packaging and simulation studies, such as interference checking, board level thermal analyses, system-level cooling analyses, and drop test and vibration simulations
NX 11 khoan nhap
 
00:59
Chào các bạn đến với CÂU LẠC BỘ NX khẩu hiệu NGHIÊN CỨU - THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN Nếu bạn muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì hãy đến đăng kí tham gia LỊCH HỌC 1) Thứ 4 18h - 22h tại phòng học giữa 206-207 B10 KTX bách khoa. 2) Thứ 7 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. B8 KTX. 3) Chủ nhật 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. Trở thành thành viên Câu lạc bộ NX bạn sẽ học được cách sử dụng thành thạo phần mềm NX. Sau khi thành thạo bạn sẽ được gia nhập đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của CÂU LẠC BỘ NX. Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. CÂU LẠC BỘ NX sẽ hướng dẫn cho thành viên những modul sau: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (thiết kế tự do) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (thiết kế vạn năng) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân thích tính toán) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01666 030217 0911471423 01638448635 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 323 LÊ VĂN ĐỨC
MCAD-NX Integration
 
01:10
IDX enhancements include seamless, incremental exchange for specific objects such as flex areas, bends, and component keep-outs as well as baseline export for internal copper, silkscreen, fiducials, and partial mounting holes. Additionally, the 3D model exchange with NX has been enhanced to include the import of NX parasolid models and fast, intuitive 3D model mapping and alignment.
NX CAE - PCB Heat Conduction
 
00:03
Temperature Gradient Distribution over a PCB Board. For more information, check out www.turamuhendislik.com
Views: 1198 TURA Mühendislik
cai dat mold nx 10
 
06:49
Chào các bạn đến với CÂU LẠC BỘ NX khẩu hiệu NGHIÊN CỨU - THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN Nếu bạn muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì hãy đến đăng kí tham gia LỊCH HỌC 1) Thứ 4 18h - 22h tại phòng học giữa 206-207 B10 KTX bách khoa. 2) Thứ 7 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. B8 KTX. 3) Chủ nhật 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. Trở thành thành viên Câu lạc bộ NX bạn sẽ học được cách sử dụng thành thạo phần mềm NX. Sau khi thành thạo bạn sẽ được gia nhập đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của CÂU LẠC BỘ NX. Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. CÂU LẠC BỘ NX sẽ hướng dẫn cho thành viên những modul sau: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (thiết kế tự do) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (thiết kế vạn năng) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân thích tính toán) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01666 030217 0911471423 01638448635 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 716 LÊ VĂN ĐỨC
NX 11 dan anh vat lieu
 
00:54
Chào các bạn đến với CÂU LẠC BỘ NX khẩu hiệu NGHIÊN CỨU - THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN Nếu bạn muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì hãy đến đăng kí tham gia LỊCH HỌC 1) Thứ 4 18h - 22h tại phòng học giữa 206-207 B10 KTX bách khoa. 2) Thứ 7 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. B8 KTX. 3) Chủ nhật 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. Trở thành thành viên Câu lạc bộ NX bạn sẽ học được cách sử dụng thành thạo phần mềm NX. Sau khi thành thạo bạn sẽ được gia nhập đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của CÂU LẠC BỘ NX. Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. CÂU LẠC BỘ NX sẽ hướng dẫn cho thành viên những modul sau: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (thiết kế tự do) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (thiết kế vạn năng) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân thích tính toán) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01666 030217 0911471423 01638448635 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 37 LÊ VĂN ĐỨC
How To with ECAD-MCAD Collaboration: Placement Changes Sent from ECAD to MCAD
 
00:45
See how to send placement changes from ECAD to MCAD. Learn more about ECAD-MCAD Collaboration at https://www.mentor.com/pcb/xpedition/mcad-collaboration/?cmpid=9048.
Views: 376 Mentor Graphics PCB
NX 11 MCD Gear
 
01:43
Chào các bạn đến với CÂU LẠC BỘ NX khẩu hiệu NGHIÊN CỨU - THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN Nếu bạn muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì hãy đến đăng kí tham gia LỊCH HỌC 1) Thứ 4 18h - 22h tại phòng học giữa 206-207 B10 KTX bách khoa. 2) Thứ 7 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. B8 KTX. 3) Chủ nhật 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. Trở thành thành viên Câu lạc bộ NX bạn sẽ học được cách sử dụng thành thạo phần mềm NX. Sau khi thành thạo bạn sẽ được gia nhập đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của CÂU LẠC BỘ NX. Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. CÂU LẠC BỘ NX sẽ hướng dẫn cho thành viên những modul sau: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (thiết kế tự do) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (thiết kế vạn năng) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân thích tính toán) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01666 030217 0911471423 01638448635 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 104 LÊ VĂN ĐỨC
Referenzvideo Siemens Werk für Kombinationstechnik (WKC)
 
04:11
Wertschöpfungskette EPLAN, Rittal und Kiesling. Interview mit Herrn Olaf Günther, Leiter Systemlösungen und Gesamtausrüstung Industrie, Siemens WKC.
Siemens Teamcenter - ECAD integrations
 
06:08
Siemens Teamcenter - ECAD integrations -powered by XPLM- For more information please visit: www.XPLM.com
Views: 1225 XPLM
How To with ECAD-MCAD Collaboration: Send Placement Information from ECAD to MCAD
 
00:17
See how to send placement information from ECAD to MCAD. Learn more about ECAD-MCAD Collaboration at https://www.mentor.com/pcb/xpedition/mcad-collaboration/?cmpid=9048.
Views: 366 Mentor Graphics PCB
Análisis Térmico en NX
 
38:37
Tutorial de NX donde se explica el desarrollo del ejercicio térmico para una placa y chip con análisis de conducción y convección.
Views: 1173 Carlos Alvarez
HOÀN THÀNH CÀI ĐẶT VÀ KHẮC PHỤC LỖI [-8] , [-15]] . [96] ...
 
03:04
http://caulacbonx.blogspot.com/ CÂU LẠC BỘ NX chào tất cả các bạn. Các bạn đam mê, yêu thích thiết kế hãy đến đăng kí trở thành thành viên của CÂU LẠC BỘ NX. - Các bạn sẽ được CÂU LẠC BỘ NX hướng dẫn thành thạo phần mềm NX. - Thành viên của CÂU LẠC BỘ NX sẽ học tất cả modul: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo 2D) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (nắn hình) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (biến hình) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân tích tính toán mô phỏng) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary... 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) - Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01638448635 0911471423 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 1424 CÂU LẠC BỘ NX
Maya HTT - Training/Mentoring Services
 
01:57
http://www.mayahtt.com/services/training The fastest and most efficient way to become productive using specialized engineering software is to enroll in our training courses. But training isn’t a one-size-fits all proposition. MAYA, a Siemens PLM Software development partner and Official PLM Training Center since 1982, offers a diverse range of training options to meet your organizational, resource, and process needs. What sets our training offerings apart from other is: Adaptability; we can modify content, timing, and location to meet your specific needs, challenges, and industry Knowledge; as a key developer of Siemens PLM Software NX™ solutions we harness this knowledge for your team’s benefit Expertise; our trainers are all practicing industry experts working on real-world problems Our training offerings include: Standard training Custom training with modified agenda and/or compressed timelines to meet your needs Adding specific activities such as new industry-related tutorials, or working with your models Learning Advantage – a suite of self-guided online tutorials Our certified trainers are all experienced engineering consultants who apply real-world experience. We offer beginner, intermediate, and advanced level courses in Pre/Post Processing, Structural Analysis, Thermal Analysis, CAD and Product Design and Customization for NX™, Teamcenter®, FEMAP, and Solid Edge®. Most classes are one to five days long. All our courses are composed of both lecture and hands-on workshop examples. Upon completion of the course, students receive a certificate of completion, lecture notes and an online access to the tutorial files. Training can be delivered: At our facility in Montreal, Canada At your location Online In our unique Mobile Training Classroom – we provide you with all the training equipment and software at a location of your choice MAYA can also help I-deas users migrate to the integrated NX™ development environment through training support. We’ll make sure your users are quickly up-to-speed on the NX™ environment for minimal disruption in your workflow. Available Courses: NX Advanced Simulation Process Femap 101 NX Space Systems Thermal NX Electronics Systems Cooling NX Basic Design Essentials for NX Designers Solid Edge NX Using TC for Simulation Introduction to NX for Experienced Users NX Advanced Simulation Solutions NX Laminate Composites NX Motion Simulation NX Thermal NX Thermal and Flow Analysis Femap Thermal and Flow analysis NX Flow Analysis NX Sketching Fundamentals NX Synchronous Modeling Fundamentals Intermediate NX Design and Assemblies NX PCB Exchange NX Knowledge Fusion for Designers NX Open API Programming NX for the lighting industry NX Synchronous Modeling and Parametric Design NX Routing Electrical NX Response Simulation NX Advanced Thermal and Flow Analysis See our scheduled training classes on our Events Calendar Read our complete Services Brochure here “Maya has by far done the best training job of anyone I’ve met to date. Usually I’m stuck with people at an extreme end of the knowledge spectrum…they either know the software very well, or have vast industry knowledge that they don’t know how to properly communicate. Many times if I take the trainer off their script/slideshow, they can’t properly address my question…. and I realize I constantly ask questions outside of what is being presented. That wasn’t a problem when I was at Maya though; they nailed every question and related everything to real life/industry in a perfect way.”” Nick Bruno, ValveTech, Inc.
True ECAD-MCAD Collaboration using new IDX data exchange !
 
01:51
PADS PCB design solutions are created for designers by designers. They cover the entire design flow, from design definition through signal integrity analysis, functional simulation, layout and outputs to manufacturing. PADS lets you dynamically collaborate with mechanical design teams (MCAD) on "what-if" scenarios and evaluations in real-time. You'll decrease time-to-market, while keeping costs low. To learn more: http://www.pads.com/ecad-mcad-collaboration?cmpid=9048 LinkedIn: http://linkd.in/O8GHSN Twitter: http://bit.ly/QBPj6H G+: http://bit.ly/1iVhQgB PADS®, Mentor Graphics' world-leading desktop PCB design tool, enables you to develop PCBs within a highly productive, scalable, and easy-to-use environment.
NX 11 cai license khac phuc loi  96  97
 
07:02
Chào các bạn đến với CÂU LẠC BỘ NX khẩu hiệu NGHIÊN CỨU - THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN Nếu bạn muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì hãy đến đăng kí tham gia LỊCH HỌC 1) Thứ 4 18h - 22h tại phòng học giữa 206-207 B10 KTX bách khoa. 2) Thứ 7 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. B8 KTX. 3) Chủ nhật 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. Trở thành thành viên Câu lạc bộ NX bạn sẽ học được cách sử dụng thành thạo phần mềm NX. Sau khi thành thạo bạn sẽ được gia nhập đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của CÂU LẠC BỘ NX. Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. CÂU LẠC BỘ NX sẽ hướng dẫn cho thành viên những modul sau: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (thiết kế tự do) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (thiết kế vạn năng) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân thích tính toán) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01666 030217 0911471423 01638448635 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 3935 LÊ VĂN ĐỨC
cai dat nx 10
 
09:55
Chào các bạn đến với CÂU LẠC BỘ NX khẩu hiệu NGHIÊN CỨU - THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN Nếu bạn muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì hãy đến đăng kí tham gia LỊCH HỌC 1) Thứ 4 18h - 22h tại phòng học giữa 206-207 B10 KTX bách khoa. 2) Thứ 7 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. B8 KTX. 3) Chủ nhật 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. Trở thành thành viên Câu lạc bộ NX bạn sẽ học được cách sử dụng thành thạo phần mềm NX. Sau khi thành thạo bạn sẽ được gia nhập đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của CÂU LẠC BỘ NX. Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. CÂU LẠC BỘ NX sẽ hướng dẫn cho thành viên những modul sau: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (thiết kế tự do) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (thiết kế vạn năng) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân thích tính toán) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01666 030217 0911471423 01638448635 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 2060 LÊ VĂN ĐỨC
NX 11 MCD kep
 
04:49
Chào các bạn đến với CÂU LẠC BỘ NX khẩu hiệu NGHIÊN CỨU - THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN Nếu bạn muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì hãy đến đăng kí tham gia LỊCH HỌC 1) Thứ 4 18h - 22h tại phòng học giữa 206-207 B10 KTX bách khoa. 2) Thứ 7 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. B8 KTX. 3) Chủ nhật 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. Trở thành thành viên Câu lạc bộ NX bạn sẽ học được cách sử dụng thành thạo phần mềm NX. Sau khi thành thạo bạn sẽ được gia nhập đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của CÂU LẠC BỘ NX. Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. CÂU LẠC BỘ NX sẽ hướng dẫn cho thành viên những modul sau: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (thiết kế tự do) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (thiết kế vạn năng) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân thích tính toán) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01666 030217 0911471423 01638448635 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 120 LÊ VĂN ĐỨC
NX10 swept + trim body + replace face + join face
 
02:59
Chào các bạn đến với CÂU LẠC BỘ NX khẩu hiệu NGHIÊN CỨU - THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN Nếu bạn muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì hãy đến đăng kí tham gia LỊCH HỌC 1) Thứ 4 18h - 22h tại phòng học giữa 206-207 B10 KTX bách khoa. 2) Thứ 7 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. B8 KTX. 3) Chủ nhật 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. Trở thành thành viên Câu lạc bộ NX bạn sẽ học được cách sử dụng thành thạo phần mềm NX. Sau khi thành thạo bạn sẽ được gia nhập đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của CÂU LẠC BỘ NX. Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. CÂU LẠC BỘ NX sẽ hướng dẫn cho thành viên những modul sau: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (thiết kế tự do) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (thiết kế vạn năng) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân thích tính toán) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01666 030217 0911471423 01638448635 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 910 LÊ VĂN ĐỨC
NX 10 draft body
 
02:30
Chào các bạn đến với CÂU LẠC BỘ NX khẩu hiệu NGHIÊN CỨU - THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN Nếu bạn muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì hãy đến đăng kí tham gia LỊCH HỌC 1) Thứ 4 18h - 22h tại phòng học giữa 206-207 B10 KTX bách khoa. 2) Thứ 7 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. B8 KTX. 3) Chủ nhật 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. Trở thành thành viên Câu lạc bộ NX bạn sẽ học được cách sử dụng thành thạo phần mềm NX. Sau khi thành thạo bạn sẽ được gia nhập đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của CÂU LẠC BỘ NX. Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. CÂU LẠC BỘ NX sẽ hướng dẫn cho thành viên những modul sau: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (thiết kế tự do) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (thiết kế vạn năng) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân thích tính toán) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01666 030217 0911471423 01638448635 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 180 LÊ VĂN ĐỨC
7. NX flexible PC design overview
 
05:55
7. NX flexible PC design overview
Views: 2759 NXvideos
How To with ECAD-MCAD Collaboration: Export Baseline from MCAD to ECAD
 
00:12
See how to export a baseline from MCAD to ECAD. Learn more about ECAD-MCAD Collaboration at https://www.mentor.com/pcb/xpedition/mcad-collaboration/?cmpid=9048.
Views: 441 Mentor Graphics PCB
CAI DAT NX 10 WIN 10 - install NX 10
 
39:00
CÂU LẠC BỘ NX chào tất cả các bạn. Các bạn đam mê thiết kế hãy đến đăng kí trở thành thành viên của CÂU LẠC BỘ NX. - Các bạn sẽ được CÂU LẠC BỘ NX hướng dẫn thành thạo phần mềm NX. Đã là thành viên của câu lạc bộ NX thì chúng ta đã có chung 1 niềm đam mê tuyệt vời với THIẾT KẾ. Câu lạc bộ NX sinh hoạt tất cả các ngày trong tuần. Anh em ở gần thì đến sinh hoạt trực tiếp ở xa thì học chương trình online nhé! CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo 2D) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (nắn hình) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (biến hình) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân tích tính toán mô phỏng) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary... 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) - Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01638448635 0911471423 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 302 CÂU LẠC BỘ NX
Vẽ bánh răng và cài đặt
 
07:34
Chào các bạn đến với CÂU LẠC BỘ NX khẩu hiệu NGHIÊN CỨU - THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN Nếu bạn muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì hãy đến đăng kí tham gia LỊCH HỌC 1) Thứ 4 18h - 22h tại phòng học giữa 206-207 B10 KTX bách khoa. 2) Thứ 7 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. B8 KTX. 3) Chủ nhật 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. Trở thành thành viên Câu lạc bộ NX bạn sẽ học được cách sử dụng thành thạo phần mềm NX. Sau khi thành thạo bạn sẽ được gia nhập đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của CÂU LẠC BỘ NX. Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. CÂU LẠC BỘ NX sẽ hướng dẫn cho thành viên những modul sau: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (thiết kế tự do) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (thiết kế vạn năng) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân thích tính toán) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01666 030217 0911471423 01638448635 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 228 LÊ VĂN ĐỨC
MECODES Collaboration between Xpedition and CATIA 3DX
 
05:10
MECODES is a software suite including MECODES EDMD plugin for CATIA 3DX, that enables MCAD and ECAD users to collaborate on a ECAD/MCAD project by using file exchange.
Views: 119 CADCAM Group
NX Video
 
00:28
Views: 612 Mario Graziano
3D ECAD MCAD Collaboration
 
01:09
See how you can easily view your design in realistic 3D with the enclosure with OrCAD PCB Editor STEP support.
Views: 214 EMA EDA
Đưa ảnh vào môi trường thiết kế
 
01:09
Chào các bạn đến với CÂU LẠC BỘ NX khẩu hiệu NGHIÊN CỨU - THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN Nếu bạn muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì hãy đến đăng kí tham gia LỊCH HỌC 1) Thứ 4 18h - 22h tại phòng học giữa 206-207 B10 KTX bách khoa. 2) Thứ 7 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. B8 KTX. 3) Chủ nhật 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. Trở thành thành viên Câu lạc bộ NX bạn sẽ học được cách sử dụng thành thạo phần mềm NX. Sau khi thành thạo bạn sẽ được gia nhập đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của CÂU LẠC BỘ NX. Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. CÂU LẠC BỘ NX sẽ hướng dẫn cho thành viên những modul sau: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (thiết kế tự do) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (thiết kế vạn năng) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân thích tính toán) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01666 030217 0911471423 01638448635 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 269 LÊ VĂN ĐỨC
3D - ECAD / MCAD Design & Collaboration
 
03:00
Avec OrCAD PCB Editor, il est facile de s'assurer de la conformité de la conception AVANT la fabrication.
Views: 319 Artedas
Tải và cài đặt thư viện khuôn dập liên hoàn CÂU LẠC BỘ NX
 
02:36
Chào mừng bạn đến với CÂU LẠC BỘ NX Đã là thành viên của câu lạc bộ NX thì chúng ta đã có chung 1 niềm đam mê tuyệt vời với THIẾT KẾ. Câu lạc bộ NX sinh hoạt tất cả các ngày trong tuần nên Các bạn tham gia bất cứ khi nào cũng được để học tất cả các Modul NX đến khi thành thạo. Tối thứ 2 và 3 - Thiết kế (học nối tiếp) Lớp mới bắt đầu từ tuần sau. Tối thứ 4 - Lập trình gia công CNC Lớp mới bắt đầu từ hôm nay. Tối thứ 5 - Lập trình gia công CNC. Tối thứ 7 - Làm khuôn nhựa và khuôn dập Chủ nhật - Lớp chuyên sâu dành cho thành viên CÂU LẠC BỘ NX. Thứ 2 3 và 4 sinh hoạt ở giảng đường TC 309 (ĐH Bách khoa hà nội) Thứ 5 sinh hoạt ở Tòa Nhà Số 473 đường Nguyễn trãi Thanh xuân Hà nội. Thứ 7 và Chủ nhật Sinh hoạt ở B8 Cổng KTX ĐH Bách khoa hà nội Anh em ở gần thì đến sinh hoạt trực tiếp ở xa thì học chương trình online nhé! Trở thành thành viên Câu lạc bộ NX bạn sẽ học được cách sử dụng thành thạo phần mềm NX. Sau khi thành thạo bạn sẽ được gia nhập đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của CÂU LẠC BỘ NX. Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. CÂU LẠC BỘ NX sẽ hướng dẫn cho thành viên những modul sau: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (thiết kế tự do) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (thiết kế vạn năng) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân thích tính toán) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01666 030217 0911471423 01638448635 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 514 LÊ VĂN ĐỨC
NX 11 chèn ảnh vào môi trường thiết kế
 
01:10
Chào các bạn đến với CÂU LẠC BỘ NX khẩu hiệu NGHIÊN CỨU - THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN Nếu bạn muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì hãy đến đăng kí tham gia LỊCH HỌC 1) Thứ 4 18h - 22h tại phòng học giữa 206-207 B10 KTX bách khoa. 2) Thứ 7 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. B8 KTX. 3) Chủ nhật 18h - 22h tại phòng Hội sinh viên Bách khoa hà nội. Trở thành thành viên Câu lạc bộ NX bạn sẽ học được cách sử dụng thành thạo phần mềm NX. Sau khi thành thạo bạn sẽ được gia nhập đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của CÂU LẠC BỘ NX. Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. CÂU LẠC BỘ NX sẽ hướng dẫn cho thành viên những modul sau: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (thiết kế tự do) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (thiết kế vạn năng) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân thích tính toán) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01666 030217 0911471423 01638448635 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 454 LÊ VĂN ĐỨC
Pendulum Impact Simulation quả lắc
 
01:12
CÂU LẠC BỘ NX chào tất cả các bạn. Các bạn đam mê, yêu thích thiết kế hãy đến đăng kí trở thành thành viên của CÂU LẠC BỘ NX. - Các bạn sẽ được CÂU LẠC BỘ NX hướng dẫn thành thạo phần mềm NX. - Thành viên của CÂU LẠC BỘ NX sẽ học tất cả modul: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo 2D) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (nắn hình) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (biến hình) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân tích tính toán mô phỏng) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary... 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) - Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01638448635 0911471423 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 40 CÂU LẠC BỘ NX
NX CIM
 
01:03
CÂU LẠC BỘ NX chào tất cả các bạn. Các bạn đam mê, yêu thích thiết kế hãy đến đăng kí trở thành thành viên của CÂU LẠC BỘ NX. - Các bạn sẽ được CÂU LẠC BỘ NX hướng dẫn thành thạo phần mềm NX. - Thành viên của CÂU LẠC BỘ NX sẽ học tất cả modul: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo 2D) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (nắn hình) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (biến hình) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân tích tính toán mô phỏng) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary... 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) - Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01638448635 0911471423 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 19 CÂU LẠC BỘ NX
Phun khuôn CLB NX
 
01:46
Chào mừng bạn đến với CÂU LẠC BỘ NX Đã là thành viên của câu lạc bộ NX thì chúng ta đã có chung 1 niềm đam mê tuyệt vời với THIẾT KẾ. Câu lạc bộ NX sinh hoạt tất cả các ngày trong tuần nên Các bạn tham gia bất cứ khi nào cũng được để học tất cả các Modul NX đến khi thành thạo. Tối thứ 2 và 3 - Thiết kế (học nối tiếp) Lớp mới bắt đầu từ tuần sau. Tối thứ 4 - Lập trình gia công CNC Lớp mới bắt đầu từ hôm nay. Tối thứ 5 - Lập trình gia công CNC. Tối thứ 7 - Làm khuôn nhựa và khuôn dập Chủ nhật - Lớp chuyên sâu dành cho thành viên CÂU LẠC BỘ NX. Thứ 2 3 và 4 sinh hoạt ở giảng đường TC 309 (ĐH Bách khoa hà nội) Thứ 5 sinh hoạt ở Tòa Nhà Số 473 đường Nguyễn trãi Thanh xuân Hà nội. Thứ 7 và Chủ nhật Sinh hoạt ở B8 Cổng KTX ĐH Bách khoa hà nội Anh em ở gần thì đến sinh hoạt trực tiếp ở xa thì học chương trình online nhé! Trở thành thành viên Câu lạc bộ NX bạn sẽ học được cách sử dụng thành thạo phần mềm NX. Sau khi thành thạo bạn sẽ được gia nhập đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của CÂU LẠC BỘ NX. Lệ phí tham gia: 500 nghìn việt nam đồng. CÂU LẠC BỘ NX sẽ hướng dẫn cho thành viên những modul sau: CAD (thiết kế) 1. Sketch (phác thảo) 2. Feature (xây dựng mô hình 3D) 3. Surface (thiết kế bề mặt) 4. Syschronous (chỉnh sửa thiết kế) 5. Shape studio (thiết kế tự do) 6. Sheet metal & aero sheet metal (kim loại tấm & hàng không vũ trụ) 7. PMI (ghi kích thước 3D) 8. OmniCAD (thiết kế vạn năng) Assembly (lắp ráp) Motion simulation (mô phỏng chuyển động) Drafting (xuất bản vẽ 2D) MCD (thiết kế hệ thống cơ điện tử, tự động hóa) Analysis (phân tích đo đạc) Render (phối cảnh thực tế) Reverse engineering (thiết kế ngược) CAE (phân thích tính toán) 1. Structure (kết cấu) 2. Flow (dòng chảy chất lỏng) 3. Thermal (nhiệt độ) 4. Acoustic (âm học) CAM (gia công) 1. Mill (phay) 3, 4, 5, mutiaxis, rotary 2. Turn (tiện) 2, 4 axis 3. Drill (khoan) 4. Hole (lổ) 5. Mill-Turn 5, 9 axis 6. Wire (cắt dây) 7. Robot. ABB, KUKA & fanuc 6ax CMM (kiểm tra sản phẩm) Khuôn 1. Mold (khuôn nhựa phun) 2. Die design (khuôn dập tấm) 3. Progresive die design (khuôn dập liên hoàn) 4. Electrode design (khuôn điện cực) Routing (đường dây) 1. Mechanical (ống dẫn dầu, chất lỏng...) 2. Electrical (đường dây điện) 3. Logical (sơ đồ 2D đường ống) Weld (thiết kế mối hàn) Vehicle design automation (thiết kế oto) Human modeling (mô hình người) PCB exchange (bo mạch điện tử) Flexible printed circuit design (thiết kế mạch in) Liên hệ trực tiếp gặp anh Lê Văn Đức qua số điện thoại: 01666 030217 0911471423 01638448635 gmail. [email protected] [email protected]
Views: 42 LÊ VĂN ĐỨC
Simcenter 3D - Predict performance of cooling systems for electronics
 
07:04
Simcenter 3D is an ideal tool to help you predict the performance of cooling systems for densely packed heat sensitive electronic systems. It is an integrated multiphysics environment that can simulate tightly coupled 3D airflow and thermal fluid behavior without having to manually transfer data between solutions. For more information, visit our website: http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/simcenter/3d/thermal-analysis/index.shtml
Views: 4256 Siemens PLM
Nautel nx10 puesta en marcha
 
00:27
Cw 53 La Voz De Melo
Views: 78 Gian Carlo Fallini